Kategórie

Náhradné plnenie z chránenej dielne

Chránená dielňa

Naša spoločnosť ponúka svojím zákazníkom aj možnosť dodávok tovaru z chránenej dielne, resp. chráneného pracoviska. Túto ponuku majú možnosť využiť hlavne zákazníci, ktorí ako zamestnávateľ neplnia príslušné ustanovenia zákona o službách zamestnanosti, t.j. neplnia povinnosť zamestnávať stanovený počet zamestnancov so zdravotným postihnutím. Bližšie informácie k využitiu možnosti náhradného plnenia z chránenej dielne poskytnú kompetentní pracovníci telefonicky, osobne alebo e-mailom.